อาสายุวกาชาด : อาสายุวกาชาด : พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562

อาสายุวกาชาด : อาสายุวกาชาด : พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562: อาสายุวกาชาด : พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 : พิธีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...

ความคิดเห็น