แสดงความยินดี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าแสดงความยินดีกับนายประเสริฐ บุญเรืองซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ


ความคิดเห็น