SOCIAL DISTANCING

 SOCIAL DISTANCING การเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ / ยืน - นั่งห่างกัน 2 เมตร / ขึ้นลิฟท์หันหลังให้กัน / ขึ้นรถไฟฟ้าสวมหน้ากากตลอดเวลา / กินร้อน ช้อนเรา แบบลำพัง

ความคิดเห็น