ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร

 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร ในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ เพื่อสานต่อโครงการป่าที่ภักดี “ 99 สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงานพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และโอกาสก้าวสู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเย็นศิระเพราะพระราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการขับเสภา ยอยกพระเกียรติคุณ กล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงรักที่ยิ่งกว่ารัก จากนั้นอาสายุวกาชาด จึงร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อบำรุงรักษาพื้นป่าราชพฤกษ์ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป


ความคิดเห็น