ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

คุณ กมลกานต์ ภาวสุทธิการ Head of Corporate Branding and External Communications บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 100 ลัง มูลค่า 87,900 บาทมอบให้แก่ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานยุวกาชาด เป็นศูนย์กลางในการจัดการ กระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปความคิดเห็น