โครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน

 ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal

กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงแค่ท่านร่วม ปลูก ปัก รักษา
และบันทึกการปลูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :

ความคิดเห็น