วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อาสายุวกาชาด : รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

อาสายุวกาชาด : รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561: ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดช...

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

อาสายุวกาชาด : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ

อาสายุวกาชาด : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห...