วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

รื่อง CPR&Choking

อาสายุวกาชาด มาออกบูธให้ความรู้กับประชาชนเ

รื่อง CPR&Choking ในงานแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาสายุวกาชาด : เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา

อาสายุวกาชาด : เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพมีภาวะผู้น...

เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพมีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในบทบาทของการเป็นผู้ให้  มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้เรื่องกาชาด ยุวกาชาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือให้ผู้อื่นในสังคมได้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
  1. เยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  3. สามารถเข้าค่ายได้ครบตามหลักสูตร (2 วัน 1 คืน)
  4. มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย

<< กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊กเลย!! >>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โทร. 0-2252-5002-3 ต่อ 2019

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

อาสายุวกาชาด : ประกวดการออกแบบ Mascot

อาสายุวกาชาด : ประกวดการออกแบบ Mascot: เชิญชวน....นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!! ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด "New Gen Volunteers" : เยาวชน...

ประกวดการออกแบบ Mascot

เชิญชวน....นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!!
ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot
ภายใต้แนวคิด "New Gen Volunteers" : เยาวชนจิตอาสาอายุระหว่าง 15-25 ปี 
ที่จะมาเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
*** ส่งผลงานมาที่ trcy.volunteer@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
ตามหามาสคอต

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

อาสายุวกาชาด : Road Safety

อาสายุวกาชาด : Road Safety: เดินรณรงค์ Road Safety บริเวณทางเท้าถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี แยกศาลาแดง กรุงเทพฯ โดยมีอาสายุวกาชาดกว่า 500 คน และกุลบุตร กุลธิดากาชาด ร่วม...