วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน

 ชวนคุณมาปลูกป่าแบบ New Normal

กับโครงการ ล้านต้นบนแผ่นดิน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา
เพียงแค่ท่านร่วม ปลูก ปัก รักษา
และบันทึกการปลูกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ :

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

คุณ กมลกานต์ ภาวสุทธิการ Head of Corporate Branding and External Communications บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ของบริษัท จำนวน 100 ลัง มูลค่า 87,900 บาทมอบให้แก่ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด เพื่อนำส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานยุวกาชาด เป็นศูนย์กลางในการจัดการ กระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

อาสายุวกาชาด : ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร

อาสายุวกาชาด : ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร:   สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร ในพื้นที่จำนวน 2 ไร...

ปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร

 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และ ต้นจำปีสิรินธร ในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ เพื่อสานต่อโครงการป่าที่ภักดี “ 99 สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงานพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และโอกาสก้าวสู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเย็นศิระเพราะพระราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการขับเสภา ยอยกพระเกียรติคุณ กล่าวคำถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงรักที่ยิ่งกว่ารัก จากนั้นอาสายุวกาชาด จึงร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อบำรุงรักษาพื้นป่าราชพฤกษ์ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อาสายุวกาชาด : “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19”

อาสายุวกาชาด : “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19”:   สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด กว่า 150 คน ร่วมกับประชาชนเขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสา...

“อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19”

 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด กว่า 150 คน ร่วมกับประชาชนเขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน และ ชุมชนอาเชียน 2 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ในส่วนของชุมชนวัดมะกอกกลางสวน วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ประกอบไปด้วย การจัดทำบอร์ดความรู้ การเดินรณรงค์เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย จัดทำลานกิจกรรม Brain Based learning (บันไดงูสู้โควิด) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ความรู้เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธี การรับมือกับโรคระบาด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง การสำลัก Choking